Quả óc chó đỏ Bắc California

220,000 / Gói 500gram

Quả óc chó đỏ cao cấp nhất thế giới của vùng Bắc California Mỹ, dinh dưỡng gấp 3 lần quả óc chó thường

Danh mục: